Bia agus Spraoi
   
Leathanaigh an Mhúinteora
     
Réamhrá  
Tá achmhainní foghlama don ábhar "Bia" dírithe ar daltaí sa triú nó sa ceathrú rang i mbunscoileanna ina bhfuil gaeilge á mhúineadh mar dara theanga ar fáil sa suíomh ghreasáin seo. Tá éagsúlacht cluichí agus tascanna idirghníomhacha ann, mar shampla, líon na bearnaí, cluichí meaitseála, crosfhocail agus tráth na gceist. Tugann siad sin deiseanna do na leanaí a scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta sa Ghaeilge a fhorbairt i slí taitneamhach agus gníomhach. Tá cuid mhaith tascanna, ar leibhéil deachrachta éagsúla, ar fáil faoi na teidil seo a leanas.
  An Bricfeasta
An Lón
An Dinnéar
Picnic
Oíche Shamhna
Dinnéar na Nollag
Breithlá Áine
Sa Siopa
Sa Bhialann
Sa Chistin
 
   
   
   
   
   
   
     
     
   
Tá nasc idir an suíomh greasáin agus "Clicker Grids". Tig leis na daltaí atá fáil acu ar an ríomhchlár "Clicker" na hábhair sin a úsáid chun a scéalta féin a scríobh faoi ghnéithe den topaic "Bia".
     
Moltar go bhfuil foclóir saibhir i labhairt agus i gcluas-éisteacht forbartha ag na daltaí sa topaic "Bia" roimh dul i ngleic leis na tascanna.
 
 
       
  Léiríonn cuid de na tascanna, mar shampla, "Seacláid The" agus "Puimcín Lasta" conas dul i mbun na cócaireachta agus na ceardaíochta. Moltar don mhúinteoir a chur ina luí ar na daltaí gan na gníomhaíochtaí seo a dhéanamh sa bhaile gan cead óna dtuismitheoirí.
 
 
 
 
       
  Trealamh Riachtanach    
  Ríomhaire amháin ar a laghad chun teacht ar an idirlíon.
       
  Trealamh Úsáideach    
  An ríomhchlár "Clicker", próiseálaí focal, printéir, teilgeoir digiteach, ceamara digiteach
       
  Eagrú Seomra-ranga    
  Is féidir na tascanna a chur os comhair an ranga ar fad ar dtús. Ansin is féidir leis na daltaí obair leo féin nó ina mbeirteanna.
       
  Gníomhaíochtaí Eile    
 

Moltar an ceamara digiteach a thabhairt do na daltaí agus iad a spreagadh chun grianghraif a thógáil. Tig leo teidil a chur ar na grianghraif agus scéalta a scríobh futhu.

 
       
       
  Treoracha don Mhúinteoir (Comhad Microsoft Word)
  Cliceáil anseo chun na nótaí seo agus treoracha eile a íoschóipeáil