Home
Cárta Poist
Litir
Fógra
Léamhthuiscint
Léamhthuiscint
Webquest
Scannáin
Cluichí

Webquest

Chun na gníomhachtaí seo a dhéanamh caithfidh tú suíomhanna áirithe a aimsiú ar an idirlíon. Faigh an fáisnéis atá uait ar an idirlíon agus ansin scríobh do fhreagra. Is féídir leat do fhreagra a scríobh i Microsoft Word (nó a leithéad) nó ar pháipéar más mian leat.

 

 

 

Tasc 1

 

 

Tasc 2

 

 

Tasc 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bia


Religiúin

]
Teocht