Home
Cárta Poist
Litir
Fógra
Léamhthuiscint
Léamhthuiscint
Webquest
Scannáin
Cluichí

Tasc 3

Chun an gníomh seo ar leanas a dhéanamh caithfidh tú an suíomh atá luaite thíos a aimsiú ar an idirlíon. Faigh an fáisnéis atá uait ar an idirlíon agus ansin scríobh do fhreagra. Is féídir leat do fhreagra a scríobh i Microsoft Word (nó a leithéad) nó ar pháipéar más mian leat.

 

 

Tá tú ar do laethanta saoire ar Oileán Acla le do chara Máire/Ciarán agus tá tú ag fanacht in Óstán Oileán Acla

www.achillislandhotel.com/gaeilge/index.html

Scríobh litir abhaile chuig do thuismitheoirí ag insint dóibh faoin saoire

 

I do litir luaigh:

  • ·                     na háiseanna san óstán

  • ·                     do sheomra

  • ·                     na himeachtaí gur féidir leat a dhéanamh san áit

  • ·                    an praghas

 

 

Ar Ais

 

 

 

 

 


Óstán


Siamsaíocht

]
Bialann