Home
Cárta Poist
Litir
Fógra
Léamhthuiscint
Léamhthuiscint
Webquest
Scannáin
Cluichí

Tasc 2

Chun an gníomh seo ar leanas a dhéanamh caithfidh tú an suíomh atá luaite thíos a aimsiú ar an idirlíon. Faigh an fáisnéis atá uait ar an idirlíon agus ansin scríobh do fhreagra. Is féídir leat do fhreagra a scríobh i Microsoft Word (nó a leithéad) nó ar pháipéar más mian leat.

 

 

D'fhreastail tu ar Choláiste Uisce in Iar-Tuaisceart Co. Mhaigh Eo.

www.uisce.com

Bhain tú an-taitneamh as an tréimhse a chaith tú ann.

Scríobh litir chuig an bPríomhoide ag gabháil buíochas leí agus ag moladh an choláiste.

 

I do litir luaigh:

  • ·                     an dáta a tháínig tú go dtí an coláiste

  • ·                     na spóirt uisce ar ghlac tú páirt iontú

  • ·                     an rang ab fhearr leat

  • ·                     áilleacht na háite

 

Ar Ais

 

 

 

 

 

 

 


Ranganna Ceoil


An Fharraige

]
Na Sléibhte