Home
Cárta Poist
Litir
Fógra
Léamhthuiscint
Léamhthuiscint
Webquest
Scannáin
Cluichí

Tasc 1

Chun an gníomh seo ar leanas a dhéanamh caithfidh tú an suíomh atá luaite thíos a aimsiú ar an idirlíon. Faigh an fáisnéis atá uait ar an idirlíon agus ansin scríobh do fhreagra. Is féídir leat do fhreagra a scríobh i Microsoft Word (nó a leithéad) nó ar pháipéar más mian leat.

 

 

Tá tú ag freastal ar Choláiste Cholumba i gCo. na Gaillimhe

www.colaistecholumba.ie

Scríobh litir chuig do chara Liam/Sile ag insint dó/di faoin gcoláiste

 

I do litir luaigh:

  • ·                     clár an lae

  • ·                     na himeachtaí is fearr leat

  • ·                     na rudaí atá á dhéanamh agat san oíche

  • ·                     cuid de na rialacha sa choláiste

 

 

 

 

Ar Ais


Céilí


An Scoil

]
Ceol Gaelach