Ár dteanga féin

"Labharann tú Béarla nach trua an scéal.
Abair as Gaeilge é,
Abair as Gaeilge é,
Abair as Gaeilge é,
Ár dteanga féin.
"