Rainn agus amhráin


Go to content

Main menu:


Links


Links

Irish English Dictionary a free on line Irish-English/English-Irish Dictionary.
Digital Dialects This site contains free to use interactive games for learning languages. Click on the Irish link for online Irish games.
Curaclam na Gaeilge an online version of the Irish language curriculum.
Gaeilge - Teacher Guidelines (Pdf) an online version of curriculum Guidelines.
PCSP(Primary Curriculum Support Programme)
An Ghaeilge & An Ríomhaire on this site you will learn how to integrating ICT with the Irish language curriculum. e.g creating powerpoint projects as gaeilge, using photostory, recording sound etc.

Áiseanna oideachais ón Áisaonad (Coláiste Naomh Muire, Béal Feirste) Comhaid le híoslódáil i bhfoirm Adobe Acrobat (.pdf) nó Microsoft Word (.doc). Tá na comhaid seo oiriúnach do aoisghrúpa 4-12

Níos mó aiseanna oideachais ón Áisaonad (Coláiste Naomh Muire, Béal Feirste) Níos mó comhaid le híoslódáil ón gcoláiste seo.
Gaeilge sa Rang Suíomh ó teachnet le cluichí gaeilge, sheanfhocail & gníomhaíochtaí eile.
Gaeilge Deutsch Suíomh ó teachnet le foclóir gaeilge agus deutsch.
Briathra na Gaeilge Suíomh ó teachnet.
Gaeilge Vocabulary Resources Suíomh ó teachnet le foclóir gaeilge & sheanfhocail.
Bia agus Spraoi Suíomh ó teachnet le cluichí idirghníomacha mar gheall ar bia.
Anseo Tá alán áiseanna saor ar an suíomh seo.
Féilire na Bliana Suíomh ó teachnet
Cluichí ar Tobar.ie Tá alán cluichí idirghníomacha ar an suíomh seo.
Des Bishop’s Cúrsa Gaeilge Áiseanna sa seomra ranga. Seo suíomh íontach dos na daltaí i rang 5 & 6. Is féidir lear 'log on' mar 'guest'. Tá alán cluichí idirghníomacha ann.
Ainmhithe na Feirme Is féidir leat an suíomh seo a usáid leis na ranganna naíonáin. Suíomh idirghníomach. Is féidir leis na leanaí na hainmhithe a chur sa pháirc.
Teachnet Resources for Irish Níos mó áiseanna ó Teachnet.
Eadaí - Acmhainn idirghníomhach.
Gaeilge Resources ar Scoilnet
Áiseanna don Seomra Ranga Seo suíomh iontach le réimse leathan áiseanna ann.
Daltaí na Gaeilge Tá alán cluichí idirghníomacha ar an suíomh seo.
Gaelscoil O Doghair Tá áiseanna íontach ar an suíomh seo ó Gaelscoil Ó Doghair.


www.teachnet.ie

Back to content | Back to main menu