navtop

ict

Is féidir na acmhainní seo shuigh go compórdach i cúpla áiteanna sa Curaclam Gaeilge.
Mar is eol do gach muinteoir is iad ---
éisteacht, labhairt, léitheoireacht and scríbhneoireacht

na ceithre Snáitheanna sa Curaclam Gaeilge.
Thíos faoi na snáitheanna tá na Snáith aonad:-
Ag cothú spéise (Fostering interest)
Ag tuiscint teanga (Understanding language)
Ag úsáid teanga (Using language)
Cuireann an píosa obair seo "tic" i gach ceann de na aonad sin.

schoolbag


Gaeilge curaclam
navbottom